KBS-Media Lab
Lund University
Kort beskrivning

[home] Last update (1997.04.22) [1995.05.13]

KBS-Media Lab Kunskapsbaserade system - Media.

Bakgrund

KBS-Media Lab har existerat sedan 1987 vid V-LTH och sedan våren 1995 i nya lokaler vid CITU, Lunds Universitet. Bildspel IT-expo-97.

Målsättning

Studera hur samverkan mellan människor kan förstärkas med hjälp av i nätverk datorlagrad kunskap samt hur det datorstödda samarbetet kan förbättras med avancerade IT-verktyg. Vidare studeras hur underliggande kunskap på bästa sätt kan representeras, insamlas och länkas i det globala Dynamiska Kunskapsnätverket för att på ett effektivt sätt kunna kommuniceras. KBS-Media Lab's motto är "The Future in Practice" vilket väl speglar en tydlig viljeinriktning att kombinera teori med praktik.

Personal

Forskarutbildning i Kunskaps Kommunikation

Inga egen forskarutbildningsplan finns ännu. Följande kurser föreslås

Projekt

Undervisning

Externa samarbetspartners

Skanska, UB2, Kulturen, LKF, Telia, FFNS, Skissernas Museum, etc.

Kompetens

Kunskapsbaserade system, Multimedia, Computer-Aided Design, Artificial Intelligence, Modellering, Philosophical issues, System design. (Följande datorplattformar användes, Mac, PC, SUN)Per Christiansson