Intelligent Buildings


Informationsteknologin stödjer fastighetsförvaltningsprocessen i alla avseenden. (Från Christiansson P, "Visioner om virtuella hus". Artikel i Bofast. Mars 1993).
More to read


Intelligent Buidings are
 • responsive to user needs
 • flexible and adaptive to organistion and people
Mainly from (Christiansson, 1993) "Multiteknologi. Möjligheter och begränsingar i teknisk fastighetsförvaltning. Demonstration och erfarenheter från Delphi projektet".

A: Hyresgäster
Olika grupper av avnämare
 • boende
 • kontor
 • tillverkning
 • 'skola'
 • vård
 • etc.

B: Administration
Dvs. personer och aktiviteter som direkt eller indirekt berör den administrativa delen av byggnadens drift och underhåll. Exempel; underhållsplanering, uthyrning, förbrukningsrapporter.

 • Facility management (förbrukningsrapporter, resursfördelning,...)
 • Property management (hyres- underhållsplanering,...)
 • Byggnads- och tekniska system
 • Hyresgästservice (transporttjänster, ...)
 • Fastighets- och områdesdokumentation

C: Drift och underhåll
Aktiviteter som rör drift, löpande och förebyggande underhåll av byggnaden inkluderande ombyggnad. Kan även kallas teknisk förvaltning.

 • Informationssystem för teknisk förvaltning
 • Fjärravläsning av förbrukningsresurser (el, vatten, tvättmedel, ....)

D: Husstomme
Bärande och icke bärande delar av byggnaden. Hit kan vi även räkna schakt, och kommunikationsutrymmen för både personal och system.

 • Kanalisation och kablage
 • Energi
 • Bjälklagsbelastningar
 • Ljus
 • Brandisolering
 • Ljudisolering
 • Fria ytor och volymer
 • Utrymmesanvändning (flexibilitet)
 • Fukt-, rörelse och röksensorer

E: System och Installationer
Styrning och kontroll av olika system och installationer

 • Uppvärmning, ventilation och klimatanläggningar
 • El och annan kraft
 • Säkerhet
 • Telefoni
 • Informationshantering
  • internt i hyresenhet
  • internt i fastighet
  • mellan fastigheter
  • externt
 • Belysning
 • Larm
 • Vatten
 • Hissar
F: System för hyresgästservice
System, installationer och inredningar som är avsedda att betjäna brukarna. av fastigheter och tjänster
 • Röst-, video, datakommunikation
 • Post- meddelandeservice (röst, email,...)
 • Besluts-, konferens- och kommunikationsrum (för företag, föreningar, undervisning)
 • Personliga inredningar och möblemang
 • Ritningar och byggnadsbeskrivningar
 • Rumsbeskrivningar
 • Person- och adressregister
 • Tekniska beskrivningar och manualer
 • Felanmälan
 • Varutransport
 • Parkering (bevakning, tidsstyrd motorvärmning, automatiska portar,..)
 • Låssystem
 • Tidplanering av städning och lägenhetsunderhåll
 • Hjälpsystem (tvättidsbokning, beställning av tjänster,....)
 • Hänvisningssystem
 • Flyttbar utrustning
 • Säkerhetssystem (besökskontroll, inbrottslarm, nödlarm...)
 • Tjänstedokumentation
 • Tillgång till externa informationsnät (tele, video, data)
 • Gemensam personbaserad service (hemvård, sekreterare,

G: Informationshanteringssystem
Informationsteknologiska stödsystem i form av

 • datorer
 • terminaler
 • storbildsskärmar
 • sensorer
 • routers, hubbar, switchar,...
 • kontakt- och anslutningsdon
 • databaser (ritningar, ritningsförteckningar, tekniska beskrivningar, byggnadsbeskrivningar, rumsbeskrivningar, person- och adressregister, instruktionsfilmer, manualer, lokal- och resursbokning, ....)
More to read

See also links in

Smart houses©Per Christiansson 29.1.2001 (3.8.2000) [31.3.1998]