http://it.civil.auc.dk/
Presentation
DEN DIGITALE BYDEL

Det Digitale Nordjylland
Aalborg Universitet
- Workshop 14.2 2000 -

Prof Per Christiansson
Institute 6. Aalborg University, DenmarkMålsättningarna med Det Digitale Nordjylland bør exempelvis vara att

 • skabe IT baserede mekanismer for at fange og sprede ideer og resultat blandt samfundets alle medborgere
 • demonstrere gode applikationer i det opvoksende digitale samfundet med deltagelse av slutbrugerne
I den globale bydelen gis muligheder at gennemføre projekt som involverer alle de forskellige felten som skitserats i 'AAU's strategi for IT-fyrtårn'.
 • nye tjenester må specificeres og testes i virkelig miljø
 • nye applikationsspecifikke artefakter (hardware og software) må designas, prøves ud og evalueres
 • generella system för hantering av forsklellige tjenester må udvikles og testes baseret på tilgængelig og kommende standards samt næste generation IT værktøj
 • infrastrukturer i form av basnet må byggas ud for at man skulle kunne gøre storskaliga tester.

Key concepts in DDN activities

 • collaboration with international developments within the area
 • find well defined application areas that can continue to develop
 • invest in basic infrastructure (high cost)
 • to some extent regard DDN as a big laboratory.
 • user services are seldom defined. Creative participatory design process with incremental prototyping for idea capture, communication, implementation and evaluation
 • active spread of R&D results via interactive demonstrators on WWW.
 • define scenarios, themes and metaphors from user perspectives. Define user roles and demonstrator objectives.
 • develop and integrate applications in close relation to defined scenarios and themes
 • provide state of the art enabling IT for implementation of new services.
 • provide mechanisms for open insight, feed-back, quality assurance and knowledge transfer in ongoing projects. (also public)

Discussions

 • AAU expertise
 • who are receivers of results
 • general ideas on stable and extendable solutions
 • applications that vare of research interest
 • .....

References

 • Christiansson P, 2000, " Projekförslag: Den Digitale Bydel, DIBY". Det Digitale Nordjylland, Fyrtorn. Indlæg til møde den 14.1.2000. IT i Byggeriet, institut 6, 13.1.2000(1 sid.).

 • Christiansson P, 1998, " Knowledge Node Aalborg, KNA". IT in Civil Engineering. Aalborg University (19 pp.).

 • Christiansson P, 1998, " Den digitala staden". (Underlag för utarbetande av kravspecifikation för upphandling av tjäönster för utveckling av ett enhetligt lokalt nätverk för digital kommunikation i Landskrona. (25 pp.).

Links

Aalborg University
Dept. of Building Technology and Structural Engineering
Sohngaardsholmsvej 57
DK-9000 Aalborg
Denmark
Tel: +45 9635 8080/8545 (Per Christiansson)
Fax: +45 9814 8243
http://it.civil.auc.dk/
email: pc@civil.auc.dk

[home] Per Christiansson Last update 2000.03.22
(2000.03.15) [2000.03.13]