http://it.civil.auc.dk/
Presentation
Modeller och gränssnitt i distribuerat lärande.

Prof Per Christiansson
Aalborg University, Denmark


Onsdag, 9 februari 2000
CITU, Lunds Universitet Tornavägen 9b, Lund

Skrivkonsten utvecklades starkt för några tusen år sedan och tryckerikonsten för några hundra år sedan. Nu håller på vi att utveckla kommunikationskonsten med hjälp av ICT. Vi formulerar, designar och provar ut nya verktyg och processer för kunskapshantering och lärande.

I dagens seminarium redovisar Prof Per Christiansson, Aalborg Universitet, erfarenheter från praktik och forskning inom området. Följande teman behandlas. Erfarenheter från Aalborg modellen med projektorienterat problembaserat lärande, informationshantering i kunskapssamhället, tillgängliga IT-verktyg och stödjande teknologier, digitala modeller nu och i framtiden samt samarbete, gränssnitt och virtuella världar.

Per Christiansson är sedan december 1997 professor i IT in Civil Engineering vid Aalborgs Universitet och arbetar där med tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom områdena kunskapsnoder och kunskapsöverföring, digitala städer och modeller för datorstödd kollaborative design. Han har ett förflutet vid Lunds Universitet där han byggde upp och drev KBS-Media Lab med fokus på kunskapskommunikation i globala nätverk och har haft ett nära samarbete med CITU sedan dess start.

För ytterligare information starta i http://it.civil.auc.dk/

Aalborg University
Dept. of Building Technology and Structural Engineering
Sohngaardsholmsvej 57
DK-9000 Aalborg
Denmark
Tel: +45 9635 8080/8545 (Per Christiansson)
Fax: +45 9814 8243
http://it.civil.auc.dk/
email: pc@civil.auc.dk

[home] Per Christiansson Last update 2000.02.06
(1999.12.13) [1999.12.13]