Föreläsning
Diskussion
'Visionsmöte'

Prof Per Christiansson
IT in Civil Engineering

Torsdagen den 24 juni 1999, techFUTURUM, Landskrona
13.00 - 13.30"Därför behövs MAN Manager utbildningen"

Kommunikation, digital information, energi- och miljöhushållning, intelligenta hus,...

Behov människor som i en och samma person är arkitekt, byggnadsingenjör och rallare för de datanät (med tillhörande tjänster) som utgör Internet (från broschyr).

Visioner, motivation, sätta utbildning i sammanhang

  • VERKLIGHETEN
  • UTBILDNINGEN
Aalborg University
Dept. of Building Technology and Structural Engineering
Sohngaardsholmsvej 57
DK-9000 Aalborg
Denmark
Tel: +45 9635 8080/8545 (Per Christiansson)
Fax: +45 9814 8243
http://it.civil.auc.dk/
email: pc@civil.auc.dk

[home] Per Christiansson Last update 1999.04.28
(1999.04.28) [1999.04.28]