Föreläsning och
Diskussion
' Därför behövs MAN Manager utbildningen - nya tjänster i den digitala staden och de intelligenta husen '

Prof Per Christiansson
IT in Civil Engineering'MAN-Manager KICK-OFF möte '
Fredag den 26 oktober 2000, techFUTURUM
Landskrona, Sal TF3
kl. 15.00 - 18.00
http://it.civil.auc.dk/it/presentations/man_visioner_26_9_2000/


  FINNS PÅ NÄTET. GE BAKGRUND, IDÉER, UNDERLAG
 • Några definitioner (IT och bygg)
 • Från ARPANET till Internet
 • Exempel från verklighet och omvärld
 • Digitala städer och intelligenta byggnader
 • Projektarbete och digital redovisning
 • Vår utbildning


Referenser
 • http://it.civil.auc.dk/. IT in Civil engineering at Aalborg University. '

 • Christiansson P, 2000, "Knowledge Representations and information Flow in the Intelligent Building". 'TProceedings of he Eighth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering. ICCCBE-VIII 2000 (eds: Fruchter R, Pena-Mora F, Roddis K)', ISBN 0-7844-0513-1. American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA. (Stanford University, USA. August 14-17, 2000). (pp. 604-611).
  KEYWORDS: intelligent building, services, digital city, design, communication

 • Christiansson P, 2000, "IT in Distributred Open Learning Environments". 'Construction Information Technology 2000 - Taking the Construction Industry into the 21st century', (ed. G. Gudnason) Icelandic Building Research Institute. ISBN 9979-9174-3-1. Reykjavik, Iceland in June 26-30 , 2000. (pp. 197-208).
  KEYWORDS: distributed learning, IT, experiences, project work.

 • Christiansson P, 1998, " Den digitala staden". (Underlag för utarbetande av kravspecifikation för upphandling av tjäönster för utveckling av ett enhetligt lokalt nätverk för digital kommunikation i Landskrona. (25 pp.).


Program

Lunchrummet
15.00 - 15.15 Samling, kaffe och kaka
Föreläsningssal TF3
15.20 - 15.45 Landskrona Kommun och Bredbandstekniken
Håkan Hyltmark, LaNet
15.45 - 16.30 Bygg- och Fastighetstekniken i IT-samhället
Sten Linder, Konsult
16.30 - 16.45 Paus
16.45 - 17.45 Därför behövs MAN Manager utbildningen - nya tjänster i den digitala staden och de intelligenta husen
Per Christiansson, Professor, IT in Civil Engineering Aalborg University
17.45 - 18.00 Frågor och sammanfattning
Lunchrummet
18.00 - Landgång och vatten/lättöl serveras


Väl mött
TechFuturum
Benny Olsson
Projektledare


Aalborg University
Dept. of Building Technology and Structural Engineering
Sohngaardsholmsvej 57
DK-9000 Aalborg
Denmark
Tel: +45 9635 8080/8545 (Per Christiansson)
Fax: +45 9814 8243
http://it.civil.auc.dk/
email: pc@civil.auc.dk

[home] Per Christiansson Last update 1999.04.28
(1999.04.28) [1999.04.28]