Praktisk Multimediateknik.
Multimediateknik och Internet.

Helsingborg-LTH den 7, 14 februari, 23 maj 1995

Internet delen, 3 p

Per Christiansson (ansvarig, föreläsning, övning)
Uno Engborg (övning)
Johan Bergkvist (övning)


Denna kursdokumentation kommer att växa under terminen. Väkommen in när Du vill.

Målsättning

Internet delen har som mål att deltagarna efter föreläsningar och genomgångna övningar skall

Program

Introduktion

Tjänster i Internet

Övningar

Referenser


Strukturen på detta kursdokument visas här

Synpunkter kan lämnas till Per Christiansson@kstr.lth.se
(Senaste tillägg 25.2.95)