Föreläsning
'ICT för nätburet lärande: ett fält av nya möjligheter'

Prof Per Christiansson
Aalborg UniversityCITU seminarium
Onsdag den 14 november 2001.
Lunds Universitet
kl. 13.15 - 15.00
http://it.civil.auc.dk/it/presentations/f_citu_14_11_2001/


Nya kommunikationsformer ser ut att kunna förändra lärandets villkor i grunden. Universitet och högskolor i Sverige planerar nu för ett gemensamt svenskt nätuniversitet, där studenten via sin virtuella lärosal kan tänkas välja utbildning utifrån individuella preferenser, och där samprojekt med andra studenter och lärarstöd kan utvecklas över långdistans och mera oberoende av tid än idag.

Per Christiansson orienterar om den kreativa fas som ICT befinner sig i med exempel på multimedial kommunikation, virtuella rum för kollaborativt projektarbete och lärande , simuleringsteknik, nya former av läromaterial m m, och ger sin syn på nätburet lärande i relation till traditionella läromiljöer.

 • Context
 • The student/learner
 • Communication ICT support
 • Virtual Reality
 • Learning rooms
 • Learning material
 • Resources input

References

 • Christiansson P, 2001, "Experiences from Using Internet Based Collaboration". International Conference on Architectural Research. Aarhus School of Architecture. April 27-29, 2001.

 • Christiansson P, 2000, "Knowledge Representations and information Flow in the Intelligent Building". 'TProceedings of he Eighth International Conference on Computing in Civil and Building Engineering. ICCCBE-VIII 2000 (eds: Fruchter R, Pena-Mora F, Roddis K)', ISBN 0-7844-0513-1. American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA. (Stanford University, USA. August 14-17, 2000). (pp. 604-611).

 • Christiansson P, 2000, "IT in Distributred Open Learning Environments". 'Construction Information Technology 2000 - Taking the Construction Industry into the 21st century', (ed. G. Gudnason) Icelandic Building Research Institute. ISBN 9979-9174-3-1. Reykjavik, Iceland in June 26-30 , 2000. (pp. 197-208).

 • Christiansson P, 1999, " Properties of the Virtual Building". 8th International Conference on Durability of Builsing Materials and Components. Information Technology in Construction. (ed. M. A. Lacasse, D. J. Vanier). NRC Research Press, Ottawa, 1999. ISBN: 0-660-17743-9. (pp. 2909-2919). (May 30 - June 3, 1999 Vancouver, Canada.)
 • Aalborg University
  Dept. of Building Technology and Structural Engineering
  Sohngaardsholmsvej 57
  DK-9000 Aalborg
  Denmark
  Tel: +45 9635 8080/8545 (Per Christiansson)
  Fax: +45 9814 8243
  http://it.civil.auc.dk/
  email: pc@civil.auc.dk

  [home] Per Christiansson Last update 2001.04.18
  (2001.04.18) [2001.04.18]