KBS-Media Lab

Multimedia Cirklar
I och II
CITU - Centrum för IT i Utbildningen - ger två kurser i ancvändning av MultiMedia i undervisningen. Cirkel I - "Att göra egna multimedia appliktioner" och Cirkel II - "Att använda och utvärdera multimedia" under hösten 1995/våren 1996. Kursen är utvecklad av KBS-Media Lab vid Lunds Universitet.

Kursinbjudan har gått ut där följande syfte angivits;

  • ge exempel på hur multimedia kan användas som pedagogiskt verktyg
  • diskutera förderlar och nackdelar samt möjligheter med multimedia
  • ge tillfälle att utveckla egen uppgift under handledning (endast CIRKEL II)
PROGRAM KURSMATERIAL DELTAGARE


Cirkelledare:

Kursavgifterna är 2200 kronor resp. 1400 kronor och kursstart den 22 november 1995. Cirklarana äger rum på Tornavägen 9b i CITU's och KBS-Media Lab's lokalerlokaler.

Cirklarnas omfattning;

  • Cirkel I: Att göra egna multimedia applikationer, 5*3 timmar
  • Cirkel II: Att använda och utvärdera multimedia, 3*3 timmar

Mail Home