http://it.civil.aau.dk/it/projects/ Projects


[home] Last update 2010.04.06 (2009.01.19) [1998.11.12]Research/Development

Ongoing and finished projects are found under each research area. See also VBN-1 and VBN-2" .

[goto top]
VIRTUAL BULDINGS AND ICT-SUPPORTED COLLABORATION

There is a increasing demand to define properties of the future digital Virtual Buildings from client, design, construction and operation&maintenance perspectives. In this context we define a Virtual Building as "a formalised digital description of an existing or planned building which can be used to fully simulate and communicate the behaviour of the real building in its expected contexts". This introductory research focus on possibilities to build redundant overlapping descriptions of buildings and why and how formal temporal building process properties may be included in the descriptions, influences of meta level information models, dependencies between multimedia presentation and application model views, the introduction of platform independent Internet based solutions, and the IT-support tools in future intelligent and responsive buildings - ONGOING PROJECTS -


VIC
NICE

"New ways of working and collaboration "
The main objective is to increase the possibility of successful implementation and adoption of new ICT tools in the construction sector across the supply chain through increasing the knowledge of how to execute suitable development and diffusion/implementation schemes. The focus will be on context dependent (economic, social, political and practice specific dependencies) mapping of organisations (at various levels) and ICT- demands and how they interact.
Participants: Lund University (Sweden), Selvaag Blue Think AS (Norway), NTNU (Norge), AAU/SBI (Denmark), AAU (Denmark).
Project time January 2008 - December 2008.
[150.000 NoK - Nordisk Innovationscenter NICe. Total budget 600.000 ]

VIC
VIC

"Brugerinvolvering i byggeprocessen "
Projektets formål er at skabe en IKT understøttet metodik, VIC - Virtual Innovation in Construction, for inddragelse af slutbrugere i en kreativ innovationsproces sammen med bygningsdesignere for opsamling og formulering af slutbrugerbehov og krav for bygninger og deres funktioner. Et åbent dynamisk bruger drevet innovationsrum VIC-SPACE skabes med adgang fra WWW. [Poster]. VICSPACE.
Deltagere: Arkitema K/S, Rambøll A/S, Aalborg Universitet
Project time August 2007 - Oktober 2009.
[1.628.600 DKK - Program for Brugerdreven Innovation EBST. Total budget 2.792.100 ]

VBOOM
VBOOM

"Cross disciplinary use of virtual object oriented 3D models in the building process. "
The project focuses on integration and utilization of engineering virtual building models with ICT tools used during the construction process. See also Linking Virtual Models with Real Objects in Construction. The project is part of a industry PhD collaboration with Rambøll A/S, Denmark.
Project time September 2006 - August 2009.
[1.859.000 DKK]

Moelserver2
IFC Modelserver in Practice

"IFC-modelserver i praksis -afprøvning af modelserverkonceptet i byggeriet".
Projekt i indsatsområdet Jysk-fynsk IT-korridor. Videnskabsministeriet. Juli 2004.
Den overordnede aktivitet i afprøvningsprojektet er at anvende modelserver konceptet i en praktisk byggesag med et begrænset antal virksomheder – bygherre, arkitekt, ingeniør entreprenør - fra byggebranchen, som er indstillet på, at benytte objektorienterede arbejdsmetoder og værktøjer i konkrete byggesager. Den konkrete byggesag er et universitetsbyggeri med Aalborg Universitets Bygningsforvaltning som Bygherrerepræsentant, Kjær og Richter som arkitektfirma, Rambøll, som ingeniørfirma og en entreprenør, som findes ved tidligt udbud. Modelserveren tænkes anvendt fra starten af detailprojekteringsfasen, hvor Entreprenør er valgt og til og med afleveringen af byggeriet og afprøvning af modellen i en indledende driftsfase. Tidsplanen for forsøgsprojektet følger byggeprojektets tidsplan.
[Total budget 1.344.000 DKK].- FINISHED PROJECTS -


ITCODE
ITCODE

"IT in Collaborative Building Design - ITCODE. "
The project focuses on IT supported collaborative early design work with certain emphasis on client, architect and engineering collaboration (short presentation).
The research is part of the Danish Center for Integrated Design. CID. A collaboration between Aarhus School of Architecture, Architecture&Design Aalborg University, Mechanical Engineering, and IT in Civil Engineering Aalborg University. Presentation at PhD defence May 22 2006. [Finished]
[799.200 DKK]

B3D
B3D
DDB


"Det Digitale Byggeri. Byggherrekrav - 3D modeller - B3D".
Projekt finansieret af Erhvervs- og Boligstyrelsen, EBST, under det Digitale Byggeri programmet. Projektdeltagere er Rambøll (projektledere), Arkitema, NCC og AAU (Inst. for Bygningsteknik og VR Media Lab). Projekt tid februar 2004 - august 2006.

Fra http://www.detdigitalebyggeri.dk/3D/0/10
"3D modeller til visualisering og simulering
Krumtappen i Det Digitale Byggeri er visionen om det objektorienterede byggeri, hvor alle data knyttes til den virtuelle bygningsmodel, som genereres under projekteringen.
Bygherrekravet 3D modeller skal give retningslinier for bygherrens krav til anvendelse af 3D-modeller i forbindelse med rådgivningsydelserne i byggeriets indledende faser (programmering og skitseprojektering). Retningslinierne skal indeholde konkrete forslag til kravspecifikationen for anvendelse af 3D modeller, herunder visualisering og simulering, anvendelsesområder samt genbrug af data i de efterfølgende faser. Indsatsområdet er udbudt i samarbejde med Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger (SfoU), der vil stå som bygherre for to demonstrationsbyggerier." (Se også BIPS NytBIPS Nyt 2 2006). [Finished]
[Total budget 4.500.000 heraf medfinansiering 1.395.000 DKK]

DACaPo
DACaPo
DDB


"Det Digitale Byggeri. Byggherrekrav - Digital aflevering - DACaPo". Projekt finansieret af Erhvervs- og Boligstyrelsen, EBST, under det Digitale Byggeri programmet. Projektdeltagere er COWI (projektledere), Danmark Radio, E.Pihl&Søn og AAU (Inst. for Bygningsteknik). Projekt tid juni 2004 - december 2006.

Fra http://www.detdigitalebyggeri.dk/digitalaflevering/0/10
"Digital aflevering
Digital aflevering af relevante drifts- og vedligeholdelsesdata, som kan anvendes i forbindelse med almindeligt anvendte ejendomsforvaltningsprogrammer, er det sidste af bygherrekravene.
At strukturere byggeriets data og dokumentation på en måde, så de uden videre kan anvendes i driftsituationen og lægges til grund for en vedligeholdelsesplanlægning - herunder periodiske eftersyn og udskiftninger af enkeltkomponenter - vil fuldende visionen om den digitale byggeproces." Bygnet 9 juni 2004. Ingeniøren 11 juni 2004.

Byggherrekrav - Digital Aflevering. Kravspecifikation - revision 1. September 5. Dacapo XML specification. XML-skema files. (Se også BIPS NytBIPS Nyt 2 2006). [Finished]
[432.000 DKK, Total budget 4.450.000 heraf medfinansiering 1.379.500 DKK]

DIVERCITY
DIVERCITY

Distributed Virtual Workspace for enhancing Communication within the Construction Industry - DIVERCITY
DIVERCITY aims to develop a "shared virtual construction workspace" that will allow construction companies to conduct client briefing, design reviews, simulate what if scenarios, test constructability of buildings, communicate and co-ordinate design activities between teams. Both synchronous and asynchronous interaction will be emphasised in this software framework. This multi-disciplinary research project will develop innovative workspace technologies for the construction industry and evaluate the results on live projects. (The project 'IST-1999-13365', under the EU IST program, started april 2000 and ends September 2002). [Review meweting Aalborg 16 April 2002]. Brochure February 2003. [Finished]
[1.180.208 DKK]

Modelserver1
IFC
modelserver


"IFC-modelserver- en platform for integreret informationshåndtering i byggesektoren". Forprojekt bevilget af Den Jysk /Fynske IT-korridor under Videnskabsministeriet april 2003.
Deltagere Arkitektskolen i Aarhus, Aalborg Universitet Institut for Bygningsteknik og Institut for Produktion, Byggeriets IT A/S, MT Højgaard A/S, Byggeinformatik, Knud Bindslev Informatik ApS, QualiWare A/S, RAMBØLL A/S, Arkitema A/S, Tocoman Finland. [Finished]


[goto top]
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND KNOWLEDGE TRANSFER

Today most of the information we produce is stored digitally. We are slowly forced to leave behind us thinking about information as something stored in physical containers as books, drawings etc. We make it possible to dynamically create logical containers of information on the fly. The research focuses on how we in the future can aggregate, classify and generalise digitally stored information in order to make it more accessible and how we can define underlying knowledge container models to support knowledge transfer and collaboration. Knowledge nodes with multimedia interfaces are developed for web based technical building maintenance, and university industry collaboration support.

- ONGOING PROJECTS -


KMMC
FUTURE
Knowledge
Management


"Future Building Industry Knowledge Management Systems" (PhD projekt, Mads Carlsen)
Over the years, the construction industry has asked for effective knowledge management systems. With the latest development in ICT (Information Communication Technology) it is possible to construct the next generation of portals or knowledge nodes. The Semantic Web will form the infrastructural platform between the knowledge nodes. By marking up the content of the knowledge nodes with metadata and linking these metadata to global or local ontologies it will be possible to make the content machine understandable. With more well structured and marked up data the access, searching, manipulation and extraction of the data will be eased for human beings. The main research problems are: How can concepts used in distributed data containers be linked so that sharing of data and knowledge on meta levels can be a reality? How are the users’ needs and requirements captured and implemented into usable applications?- FINISHED PROJECTS -

pwc
Projektweb
DDB


"Det Digitale Byggeri. Byggherrekrav - Projekweb". Projekt finansieret af Erhvervs- og Boligstyrelsen, EBST, under det Digitale Byggeri programmet. Projektweb-konsortiet med følgende deltagere: Niras, Teknologisk Institut, Byggeriets IT, NCC, Backbone Digital Systems, Rambøll samt Jensen+Jørgensen+Wohlfeldt Arkitekter (projekledere).
Aalborg Universitet, IT in Civil Engineering, participates in analyses of information and data structures
See also http://www.detdigitalebyggeri.dk/projektweb/0/10 [Finished]
[29.572 DKK]


IT RES BP
IT OG RESSOURCE-STYRING
PÅ BYGGEPLADSEN


IT og ressourcestyring på byggepladsen. ICT and Resource Management at the Building Site.
Projektet skal øge IT-anvendelsen blandt små og mellemstore virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen med henblik på at styrke effektiviteten og kvaliteten og dermed øge konkurrencedygtigheden inden for erhvervet. Der fokuseres på IT i relation til følgende fire elementer: • IT-forandringsmodel - udarbejdelse, anvendelse og evaluering af IT-forandringsmodel i håndværksvirksomheder. • Ressourcestyring - implementering af IT-systemer til ressourcestyring og trimmet byggeri. • Videndeling og dokumenthåndtering - udbredelse af systemer fra få til mange. • Formidling af projektets aktiviteter og resultater. I de deltagende håndværksvirksomheder vil der ved anvendelse af IT-forandringsmodellen blive gennemført forberedelse, diagnose, afklaring, planlægning og forberedelse af implementeringen og implementering og revurdering af forandringsprocessen. Gennem en forståelses- og forandringsmodel vil IT-systemer til ressourcestyring, samt videndeling og dokumenthåndtering blive anvendt i de deltagende virksomheder til: • Analyse af barrierer og muligheder for virksomhedens indførelse og anvendelse. • Beskrivelse af forslag til implementering. • Forankring af implementerede IT-systemer. Pjece. Vitus Bering.
Projektledelse: Vitus Bering. Øvrige partnere: Egion, Dansk Byggeri, Reeft A/S, Børge Jacobsen A/S, CEG A/S. Deltagere fra AAU: Kjeld Svidt.
Start Juni 2005. [Finished]

IT på Byggeplads
IT på
BYGGEPLADSEN


"IT på byggepladsen/IT at the Building Site".
Design and implementation of a Knowledge Node to support knowledge capture and knowledge transfer at building construction sites. The project is a collaboration between University, Technical Highschool, Danish building Industry, SMEs, IT industry and Commune. Project duration January 2003 - June 2004 (and approximately 50 man-months). The project is financed by Ministry of Science Technology and Innovation. [[JyllandsPosten May 20, 2003], [1], [2], [3], [4]
[Midtvejsevaluering af den Jysk-Fynske IT-satsning. Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling af konsulent Hans Halvorsen, konsulent Karen Bringer Holm og fri agent Eskild Hansen. (72 pp).] Vitus Bering. [Finished]
[660.000 DKK]

Byggeviden
BYGGEVIDEN
Forstudie


"Forstudie om byggeviden".
Forstudiet behandler byggeriets vidensystem, dvs. de sammenhænge, der er knyttet til generering, lag-ring, afsendelse, distribution/formidling, modtagelse, fortolkning, anvendelse og bearbejdning af infor-mation/viden. Vidensystemet omfatter således såvel videnproducenter som videnformidlere og videnbru-gere. Forstudiets formål er
 • at udarbejde en konkret, målrettet og sammenhængende handlingsplan/strategi for en reorganisering og effektivisering af byggeriets samlede vidensystem, så der skabes grundlag for mere innovation, øget produktivitet og bedre kvalitet i byggeriet.
 • inden for handlingsplanens rammer at danne grundlag for Fonden Realdanias igangsætning af konkrete initiativer, analyser osv.
Deltagere: BYG-ERFA, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Murerfagets Oplysningsråd, Tagpapbranchens Oplysningsråd, Træbranchens Oplysningsråd, By og Byg, Danske Arkitekters Landsforbund, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Byggematerialeindustrien, Arkitektens Forlag, Byggecentrum og Aalborg Universitet. Projektledere Tage Dræbye. (august 2004 - februar 2005). [Finished]
[204.061 DKK]

Roadcon
ROADCON

ROADCON. Strategic Roadmap towards Knowledge-Driven Sustainable Construction.
European project IST-2001-37278. Start June 2002. (PPT presentation) [Finished]
 • ROADCON is a strategic RTD roadmap project on ICT in the construction sector.
 • As a roadmap project it will suggest and prepare actions for the forthcoming European 6th Framework Programme (FP6).
 • It addresses "New ways of working and electronic commerce" (Key Action II) of the "Information Societies Technologies" (IST) programme. This is the area where most EC projects related to ICT in the construction sector are positioned.
 • The proposal was submitted to the EC on the 21st of February 2002 and has been accepted. It is currently in final phase of contract negotiation with the EC.
 • It will start in June 2002 and end in May 2003 which is before the anticipated 1st call for RTD proposals in FP6.

KN Aalborg
Knowledge
Node
Aalborg


Knowledge Node Aalborg.
Per Christiansson, Aalborg University. Svend Valentin, NOVI Research Park.
System for support of knowledge transfer between companies, innovation environments and universities.
http://it.civil.auc/it/reports/kna_1998/r_kna_8_1998.pdf [Finished]

MERKURIUS
MERKURIUS

"Lund University Industry Knowledge Node, Merkurius." (Finished)
Per Christiansson, Aalborg University, Fredrik Stjernfeldt and Gustav Dahlström at Lund University, Lund University Industrial Laisson department.
KKS 2343:I/95, The Foundation for Knowledge and Competence Development. KK Stiftelsen.
An Internet based system to provide SMEs automatic and man supported access to University Produced Knowledge. http://it.civil.auc.dk/it/reports/ascona_98/ascona98.html
The MERKURIUS knowledge node (the original news server not implemented on this server). [Finished]

SERFIN
SERFIN

 • "Maintenance Experience Communication on Internet." (Finished)
  Per Christiansson, Aalborg University, Fredrik Stjernfeldt and Gustav Dahlström at Lund University, Jan Sandelin at The Swedish Council for Building Research
  BFR 950549-0. Swedish Building Research Council.
  An Internet based system developed together with 8 main Swedish facility maintenance companies. The system captures and provides quality assured technical maintenance field information.
  http://it.civil.auc.dk/it/reports/r_serfin2_5_1999.doc, (pdf-version)
  http://it.civil.auc.dk/it/reports/r_cibw78cairns1997/cibw78cairns1997.html
  The SERFIN knowledge node (the original Excite index search not implemented on this server). [Finished]


 • [goto top]
  INTELLIGENT BUILDINGS AND DIGITAL CITIES  [goto top]
  OTHER PROJECTS

   - ONGOING PROJECTS -

  • CIB W78 Home Page


   - FINISHED PROJECTS -

  • 'Den digitale byggeprocess'/'The Digital Building Process' with SKANSKA, CarlBro, Boplan, Arkitektfirmaet Kjeld Berg and Byggeinfromatik. The project aims at increasing quality and productivity in the building process through implementation of a new integrated building process and co-operation forms with focus on graphical access to building process models and project-web support. [January 2001, Det Digitale Nordjylland]. [Finished]

  • ITI, IT Innovation, Aalborg Lund Universities, ITIAaLu A collaboration between the Aalborg (Denmark) and Lund (Sweden) Universities in the area of IT-tools development and use to support quality increase in research and education, personal communication, competence networking, and enhanced information handling has been initiated autumn 1998. Strategic goals for the Aalborg ITI are: IT to raise quality in research and education. Competence newtworking. Increase in information and knowledge access. [Finished]
   ( Per Christiansson, Lotty Larson, Skotte Mårtensson at Lund University). ITI, IT Innovation, ved universiteterne i Aalborg og Lund/ITI at Aalborg and Lund Universities Et samarbejde mellem universiteterne ved Aalborg og Lund vedrørende udvikling og anvendelse af IT-værktøjer til understøtning af forskning og undervisning, personkommunikation, kompetence netværk samt bedre mulighed for informationsbehandling er iværksat i 1998.
   (Per Christiansson, Skotte Mårtensson, Lund Universitet)
  • i6db [Finished]

  • Strategiplan 2000-2005 [Finished]

  • Dansk Naturvidenskapbsfestival 1998. [Finished]

  • KBS-Media Lab, (site duplicated at Aalborg University. Some links may be empty) Lund University, run for 10 years by Per Christiansson).

  Per Christiansson